Životný štýl

Keď sa pozrieme okolo seba vidíme rôznych ľudí. Títo ľudia sa odlišujú spôsobom života aký vedú, zdravotným stavom, kvalitou života a mnohými ďalšími vecami. Avšak sú…